Sao 'xác sống' phát nổ nhiều lần suốt 50 năm

ngôi sao đặc biệt