Thầy cô nào để lại ấn tượng nhất cho bạn?

kể chuyện về thầy cô