Nhà giàu 'phá' dàn siêu xe hàng hiếm trên đường bùn lầy

siêu xe đi trên đường mòn trong rừng