Chiến dịch xuyên đêm giải cứu 10 con cá nhà táng mắc cạn

giải cứu đàn cá trong đêm