Góc xiên giúp 245 người Brazil thoát chết khi nhảy cầu cùng lúc

góc xiên giúp thoát chết