Diễn viên hài Hữu Tín từng tự tử khi bố mẹ đại gia phá sản

cuộc sống của diễn viên hữu tín