Máy bay tự chế của “hai lúa” Bình Dương sẽ cất cánh ở sân bay

máy bay tự chế