Ca sĩ Tố Ny bị trộm vặt gương chiếu hậu xe Mercedes

ca sĩ cũng bị trộm