Làm lồng chim 'long lân quy phụng' giá hàng chục triệu đồng

lồng chim đắt giá