Kim Khánh: 'Tôi gặp khó khăn khi đưa mẹ người chuyển giới lên phim'

kim khánh làm phim