Nuôi cá cảnh bên sông Hồng đem lại doanh thu 2 tỷ một năm