FIFA nghiem tuc xem xet de xuat WORLD CUP 2 nam 1 lan