Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng