Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 trước sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5