Xung đột Nga - Ukraine: Nga kiểm soát hơn 2.600 thành phố, thị trấn ở Ukraine